"Agro-Pool-Prima" Sp. z o.o.
ul. Kacpury
04-480 Warszawa
NIP: 952-17-76-766
Adres do korespondencji:
"Agro-Pool-Prima" Sp. z o.o.
ul. Jaśminowa 8, Kmiecin 82-100 Nowy Dwór Gdański